12 Mart 2015 Perşembe

I-TALC TURKEY

Bu sayfa Bakırköy Cumhuriyet Ortaokulu' nun 'Erasmus+' kapsamında 7 yürüttüğü AB Projesini tanıtmak için kurulmuştur.“Avrupa Birliği Tarafından Ortaklaşa Finanse Edilmiştir” "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı,http://www.ua.gov.tr/) yürütülen Erasmus+ Programı (Hayatboyu Öğrenme veya Gençlik Programı) kapsamında ve Avrupa Komisyonu´ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."
Avrupa Birliği içerisindeki farklı kültürlenin birbirlerini tanımaları, işbirliği yapmaları ve ortak bilimsel çalışma imkânlarının sağlanması amacıyla AB tarafından desteklenen projeler birçok eğitimciye ve öğrenciye birbirlerini tanıma olanağı sağlamıştır.

Biz de Cumhuriyet Ortaokulu olarak diğer 7 ülkenin(Fransa, Romanya, Lituanya, Makedonya, Yunanistan, İspanya ve Çek Cumhuriyeti) katılımıyla bir buçuk yıllık bir uğraş sonucu ortak bir eğitim projesi oluşturarak hibe için ilgili AB kanallarına başvuruda bulunduk.
AB deki ekonomik sıkıntılar nedeniyle Avrupa çapında başvuruların yüzde doksan beşinin reddedildiği 2014 yılında projemiz Türkiye çapında hibe alan 258 projenin arasına girmeyi başarmış ve Fransa’ da kabul edilen 78 proje arasında 93 puanla en yüksek en iyi proje olarak seçilmiş bir projedir.
I-TALC NEDİR?

I-TALC okulumuzun diğer 7 ülkedeki okullarla ortaklaşa hazırladığı projenin kısa adıdır.

Alçımı ise’Innovative Technologies for Active Language Class’ yani ‘Aktif Dil Sınıfı için Yenilikçi Teknolojiler’. Burada dil sınıfından kastedilen özellikle yabancı dil dersidir. Yenilikçi teknolojiler ise bu dersi daha verimli işleyebilmemiz için kullanılan modern teknoloji araçlarıdır. Şimdi İngilizce orijinal metni 57 sayfa tutan bu projeyi özetle anlatalım.
AMAÇ
Projenin amacı kısaca dil öğreniminde bilgisayar, tablet, akıllı tahta ve hatta akıllı telefon gibi teknolojik araçları kullanarak dersleri daha verimli ve ilgi çekici hale getirmek. Projenin yan amaçları ise farklı ülkelerden bir araya gelen öğrencileri gerek yüz yüze gerekse internet ortamında tanıştırarak pratik yapmalarına imkan sağlamak ve karşılıklı olarak kültürlerini tanıtmalarına fırsat vermek olarak değerlendirebiliriz.
Proje aynı zamanda değişik ülkelerde görev alan öğretmen ve idarecileri bir araya getirerek birlikte iş yapma imkânı sağlayacak ve mesleki gelişim fırsatı sunacaktır. Ortak oluşturulacak müfredat ve ders materyalleri yazılı ve sanal ortamlarda kamuya açık ve ücretsiz olarak yayınlanarak ülkemizde uygulanmaya başlayan FATİH projesi benzeri teknoloji tabanlı müfredata geçişi kolaylaştıracaktır. Uluslararası bir projede görev almak hem öğretmen hem de öğrencilerin moral, motivasyon ve özgüvenleri açısından faydalı olacaktır.

UYGULAMA
Projede görev alan farklı ülkelerin öğretmenleri ve idarecileri öncelikli olarak bir araya gelerek ortak müfredat hazırlayacaklar. Daha sonra bütçenin elverdiği ölçüde okullardaki teknolojik eksiklikler giderilerek altyapı hazırlanacak. Müfredat hazırlanırken teknolojik vasıtalar müfredata adapte edilecektir. Müfredat konuları ortak hazırlanan internet sitesine yüklenerek tüm ülkelerdeki öğrencilerin derse ulaşımı sağlanacak. Ayrıca her ülke kendi bölgesindeki 5 okulun öğretmenleri ile müfredatı paylaşarak ortaya çıkan sonuçları ülke koordinatörleri ile paylaşacaklar. Bu dersler ayrıca internet sitesinde de paylaşılarak hastalık gibi sebeplerle okula gelemeyen öğrencilerin de dersten geri kalmaması sağlanacak.

Projenin hazırlık ve bütçe planlanması kapsamındaki ilk toplantı 19-23 Ocak 2015 tarihleri arasında Yunanistan’ ın Girit adasında yapılmıştır. Toplantıya projenin ülke koordinatörü İngilizce öğretmeni Serkan ERDOĞAN ve muhasebeden sorumlu Matematik öğretmeni Halime GÜL katılmıştır.
İkinci uluslar arası hareketlilik ise projede görev alan öğretmenlere yönelik teknolojik ekipmanın kullanımı ve ders müfredatı hakkında kurs ve seminer şeklinde olacaktır. Bu toplantı ise 16-20 Mart tarihleri arasında Litvanya’ nın Nida kentinde gerçekleştirilecektir. Bu kusa katılan personel ders materyalleri konusundaki bilgi ve birikimlerini paylaşarak ortak bir ders işleme metodu oluşturacaklardır. Kursta ayrıca öğretmenlerin Skype ve benzeri uygulamaları kullanarak diğer ülkeler ile internette ortak ders işlemelerine zemin hazırlayacak teknolojinin ve müşterek ağların altyapısı tamamlanacaktır. Toplantıya okulumuzun koordinatörü İngilizce Öğretmeni Serkan ERDOĞAN ve projenin yürütülmesinden sorumlu okul müdür yardımcısı ve Bilgisayar öğretmenimiz Ali Ulvi ATASOY katılacaklardır.
Projenin üçüncü aşamasında ise 10 ve 20 Mayıs 2015 tarihleri arasında Makedonya’ da her ülkeden onar öğrenci ve ikişer öğretmenin katılacağı yoğunlaştırılmış dil kampı düzenlenecektir. Bu kapların bir benzeri de 2016 yılı Mayıs ayında Çek Cumhuriyeti’nin Odry kentinde ve üçüncü dil kampı 2017 yılının Mayıs ayında İspanya’ nın Cadiz kentinde düzenlenecektir. Bu kamplara katılacak öğrenciler ayrı ülkelerdeki öğrencilerle beraber ders göreceklerdir. Bu kursların her biri 10 gün sürecek ve kurslarda proje müfredatına uygun dersler verilecektir. Kurslar ücretsiz olup yol, barınma ve iaşe masrafları Avrupa Birliği fonlarından karşılanacaktır.


Bunun dışında zaman zaman bazı ortak ülkeler ile internette Skype bağlantısı kullanılarak ortak ders işlenecek. Hatta karşılıklı sunum, ödev, kısa film ve proje değiş tokuşu yapılarak öğrencilerin ürünlerini internet ortamında canlı olarak sunacaklardır.

İlk dil kampını müteakip değerlendirme toplantısı 2015 yılının Haziran ayında her ülkenin koordinatör ve okul müdürlerinin katılımıyla Romanya’nın Bükreş kentinde gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda birinci yılın değerlendirmesi yapılarak ara rapor yazılacaktır.

İkinci dil kampı öncesi ilk toplantı 2016 yılının Mart ayında İstanbul’ da yapılacak ve bu toplantı ile hem geçmiş dil kampı değerlendirilecek hem de bir sonraki dil kampının son hazırlıkları tamamlanacaktır.

Nihai raporun yazılacağı ve her koordinatörün ulusal değerlendirmeleri sunacağı son toplantı i 2017 yılının Mart ayında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek ve proje tamamlanacaktır.

PROJEMİZİN ORTAK ÜLKELERİ


ÇEK CUMHURİYETİ FRANSA YUNANİSTAN MAKEDONYA LİTVANYA ROMANYA İSPANYA TÜRKİYE

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder